Välkommen till Jonsson Luftbehandling!

Efter närmare 25 år i branschen, varav 4 år som delägare,
beslöt jag mig att bli helt min egen. 
Jonsson Luftbehandling AB startades 1996-01-01 där jag är ensam ägare.

Affärsidén är att vara med från tanke till färdig produkt, arbeta med
TOTALENTREPRENADER och att tillsammans med kund lösa problem
samt hjälpa till med bygglov och andra myndighetsfrågor.
 
Vårt arbetsområde geografiskt är mellan Mälardalen och Västernorrland.

Referensobjekt har vi bland livsmedelsbutiker, försäljningslokaler, kyrkor,
skolor, daghem, industrilokaler, verkstäder, djurstallar, radonhus, simhallar,
kontor och kontorslandskap